לכל העדכונים

גורם המעורב בשיחות המשא ומתן אומר לכאן חדשות כי המאמץ האמריקני מתמקד בניסוח חדש לסעיף המעבר מהעסקה ההומניטרית לשלב השני, מה שמכונה סעיף מספר 8. אותו גורם הגדיר את זה כניסיון ליצור "ניסוחים חדשים - אך לא ברור אם חמאס יקבל זאת"