לכל העדכונים

מספר מטרות אוויריות חצו לשטח הארץ מלבנון, זוהתה נפילה של כטב"ם נפץ במרחב. בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב בית הלל, זוהה שיגור אחד שחצה ונפל בשטח פתוח. אין נזק ואין נפגעים.