לכל העדכונים

דיווחים פלסטיניים: חילופי אש בין כוחות הביטחון הישראליים לחמושים באזור טולכרם