לכל העדכונים

מטוסי קרב תקפו שני מבנים צבאיים בהם פעלו מחבלים בעיתרון ובעייתא א-שעב, לצד מבנים צבאיים ותשתיות טרור במרכבא, בחולא ובכפר כילא שבדרום לבנון. זוהו חמישה שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים באזור מעיין ברוך, שיגור אחד נפל בשטח פתוח באזור רמות נפתלי ושיגור אחד בשטח פתוח באזור דוב"ב - אין נפגעים