לכל העדכונים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים: העברנו לעזה אלף מנות דם, ציוד רפואי, תרופות וחומרי הרדמה, מירדן דרך מעבר ארז