לכל העדכונים

לפי דיווחים, שמותיהם של המחבלים שחוסלו הם - מוחמד יאסר שחאדה, מוחמד חסן ר'נאם, יזיד סאעד, נימר חמארשה