לכל העדכונים

הותקפו מבנה צבאי באזור שיחין ותשתיות טרור באזור בלאט, והוסר "איום" באזור שבעא שבדרום המדינה