לכל העדכונים

זוהו מעל לעשרה שיגורים שחצו, מתוכם מספר שיגורים יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. אין נזק ואין נפגעים בגוף.