לכל העדכונים

השרים יקבלו סקירה בנושא וידונו בשינויים נוספים בחוק המילואים משר הביטחון גלנט