לכל העדכונים

ראש הממשלה פרסם את עמדתו בסוגית מתקן הכליאה שדה תימן. על פיה "המתקן יישאר פתוח כמתקן שהייה זמנית קצרת טווח של כלואים, לצורכי חקירה ומיון בלבד, בטרם העברתם למתקני כליאה קבועים". נקודה נוספת שעלתה מתוך הודעת המדינה היא כי בימים באחרונים ישראל עצרה 42 מתושבי עזה, בעקבות התמרון הצבאי המחודש