לכל העדכונים

ממנהלת תקומה נמסר כי החל פינוי ההריסות לצורך בנייה מחדש בקיבוץ רעים. בין המבנים שיהרסו: 7 בתי מגורים ומבנה ציבור אחד, ההריסות ימשכו כשבועיים