לכל העדכונים

זוהו שישה שיגורים ובהם נפילות בשטחי חקלאות. אין נפגעים בגוף.