לכל העדכונים

גורמים המעורים בפרטים לכאן חדשות: המשלחת הישראלית למשא ומתן שבה במלואה מקטר ולא נשארו שם צוותי עבודה