לכל העדכונים

הירי לאזור אשקלון: 3 רקטות שיצאו לכיוון מושב ניר ישראל נפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים