לכל העדכונים

כתב אל-מיאדין מדווח על התחדשות התקיפות הישראליות האינטנסיביות בטיר חרפא שבדרום לבנון. - כתב ערוץ אל-ערבי מדווח כי פרצה שריפה כתוצאה מהתקיפות הישראליות במייס א-ג'בל, בלידה ומחייביב

תקיפות צה"ל בלבנון, 11.07.24
תקיפות צה"ל בלבנון, 11.07.24 קרדיט: .