משקיעים בשינוי: המדינה תאשר לראשונה מענקים למפעלי תעשייה ביישובים הערביים

לראשונה: מענקים למפעלי תעשייה ביישובים ערביים

לראשונה המדינה תעניק תמריצים מיוחדים למפעלי תעשייה בחברה הערבית, כאלה שבדרך כלל לא מבקשים מענקים מהמדינה. אבל האם כך באמת נפתור את ההזנחה ארוכת השנים של היישובים הערביים?
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
ערביי ישראל ערבים ערביות
צילום: מתוך כתבה
הפופולריים