"קשה להבין לאן הכסף הולך": הסוד של עולם הפנסיה

חברות הפנסיה מציגות: דמי הניהול הסודיים
דמי ניהול השקעות הם דמי ניהול נוספים שנועדו לאפשר לקרנות הפנסיה לקנות שירותים חיצוניים מגופים חיצוניים בשיעור של עד רבע אחוז מהסכום שאתם צוברים. התשלום הזה קיים בכל החברות בשיעור משתנה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
כסף, השקעה, פנסיה, כלכלה, גרף, הרצאה
צילום: בלי
הפופולריים