"הילדים היו בשוק": הח"כים שנשארו מחוץ לכנסת

"הילדים היו בשוק": הח"כים שנשארו מחוץ לכנסת
לא פחות מ־48 חברי כנסת חדשים יכנסו לכנסת הקרובה, אבל יש גם מי שנשאר בחוץ
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"הילדים היו בשוק": הח"כים שנשארו מחוץ לכנסת
צילום:
הפופולריים