מתקפת המסרונים מגיעה אל השיא

מתקפת המסרונים מגיעה אל השיא
עם תחילת תקופת הבחירות - החלה גם מתקפת המסרונים, ועם סיומה - גם המתקפה הזו תבוא אל קיצה. אם עד היום הלנתם על כמות הודעות התעמולה שמכשיר הנייד שלכם התריע עליו, במעט הזמן שנותר - זה צפוי רק להחמיר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מתקפת המסרונים מגיעה אל השיא
צילום: מתקפת המסרונים מגיעה אל השיא

הפופולריים