מה חושבים במפלגות הערביות על סיוע לגנץ?

מה חושבים במפלגות הערביות על סיוע לגנץ?
זה קרה ב-1992, ראש הממשלה נתניהו מזהיר שזה יקרה גם הפעם – ממשלה שתוקם בזכות גוש חוסם עם המפלגות הערביות
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מה חושבים במפלגות הערביות על האפשרות שיסייעו לגנץ?
צילום: מה חושבים במפלגות הערביות על האפשרות שיסייעו לגנץ?
הפופולריים