"ימשיכו לגנוב אותי": מה באמת מעניין את תושבי הדרום?

"ימשיכו לגנוב אותי": מה מעסיק את תושבי הדרום?
הם כבר לא בונים על פוליטיקאים שיעזרו להם ומספרים על קרב הישרדות כלכלי יומיומי, בנוסף למאבק הביטחוני
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"ימשיכו לגנוב אותי": מה באמת מעניין את תושבי הדרום?
צילום:
הפופולריים