חברים של חברים: כך הושחלו עשרות למרכז הליכוד

חברים של חברים: כך הושחלו עשרות למרכז הליכוד
מבקר הליכוד יבדוק אם בכירים במפלגה ניצלו לקונה בחוקת המפלגה ובאמצעות חילופים תכופים של חברים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השחילו חברים מטעמם למרכז הליכוד
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
חדשות הערב
צילום: חדשות הערב
הפופולריים