הליך פורמלי? האמוציות בשעות האחרונות של הגשת הרשימות

הליך פורמלי? האמוציות ביום הגשת הרשימות
זה אמור להיות רק הליך פורמלי, אבל הרבה אמוציות היו במסדרונות הכנסת בשעות האחרונות להגשת הרשימות. אירוע דומה קרה גם לפני 46 שנה ומסתבר שכלום לא השתנה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הליך פורמלי? האמוציות בשעות האחרונות של הגשת הרשימות
צילום: הליך פורמלי? האמוציות בשעות האחרונות של הגשת הרשימות
הפופולריים