מה עושים מול מפלגת רמטכ"לים? תשאלו את בגין

מה עושים מול מפלגת רמטכ"לים? תשאלו את בגין
בבחירות 1981 רשימת המערך עוטרה בשלושה רמטכ"לים בדימוס, אך לא הצליחה לגבור על הליכוד. הנבחרים, פרק 4
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הפופולריים