ביהמ"ש העליון: הסתה לגזענות – מטרה מרכזית במשנה של בן ארי

ביהמ"ש: גזענות - מטרה מרכזית במשנה של בן ארי
העליון פרסם את נימוקיו לפסילת איש עצמה יהודית מלהתמודד לכנסת: הוא מבזה באופן שיטתי את הציבור הערבי. בנוגע לאישור הריצה של עפר כסיף קבעו השופטים: העילה לפסילה לא הוכחה ברף הנדרש
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel

בית המשפט העליון פרסם היום (חמישי) את נימוקיו לפסילת מיכאל בן ארי מהתמודד בבחירות לכנסת. מן הנימוקים עולה כי שופטי העליון אימצו את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיה הסתה לגזענות היא מטרה מרכזית ודומיננטית במשנתו של מנהיג מפלגת עוצמה יהודית.

בנימוקים נכתב כי הוצגה "מסה ראייתית קריטית" מוכחת ומשכנעת באיכותה ובכמותה, הכוללת התבטאויות חד-משמעיות, ברורות וקשות החוזרות ונשנות לאורך השנים ותוך דגש על השנים האחרונות של בן ארי, כנגד הציבור הערבי בישראל.


שופטי העליון קבעו כי צבר ההתבטאויות הללו יש בהן משום ליבוי יצרים וחרחור איבה ומדנים עד כדי ביזוי שיטתי ומכוון של הציבור הערבי בישראל. בהסברים שניתנו על ידי ד"ר בן ארי לא מצאו שמונת שופטי הרוב (מול דעת יחיד של השופט סולברג) חזרה של ממש מן הדברים או הבעת חרטה עליהם.

באשר להחלטה לאשר את ריצתו של ד"ר עפר כסיף ברשימת חד"ש קבעו שופטי העליון כי העילות שביקשו פסילתו שונות מהעילה שבגינה נפסל בן ארי. במסגרת ההחלטה אימצו השופטים את עמדת יועמ"ש שלא הוכחה ברף הראייתי הנדרש את העילה לפסילה כמי ששולל קיום ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תומך במאבק מזוין נגדה. 

בית המשפט הסתייג בחריפות מהתבטאויות שיוחסו לד"ר כסיף, בעיקר התבטאויות שמהן משתמעת השוואה לגרמניה הנאצית, אך התבטאויות מקוממות ומרגיזות אלה, אינן נופלות לדעת הרוב בגדר העילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.

הפופולריים