"אנחנו נמצאים במצוקה גדולה מאוד": החרדים במאבק על הקולות

"אנחנו נמצאים במצוקה": החרדים במאבק על הקולות
לקראת כינוסי הבחירות האחרונים: המפלגות החרדיות מקוות שמשתה המנדטים של נתניהו לא יצלח מחר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
11
צילום: 11
הפופולריים