פעילי כחול לבן התעקשו לשמוח גם כשהתברר הניצחון של הימין

בכחול לבן התעקשו לשמוח, גם כשהתברר הכישלון
היינו יחד עם מי התעקשו שניצחו, אבל בבוקר כבר נשמעו אחרת
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
11
צילום: 11
הפופולריים