קץ הדמוקרטיה בטורקיה

קץ הדמוקרטיה בטורקיה
הנשיא ארדואן העביר חוק שיהפוך את המשטר לנשיאותי, והעצים עוד יותר את סמכויותיו המורחבות ממילא. האם הוא בדרך להפוך לשליט כל יכול?
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום: צילום: AP
הפופולריים