האם בקרוב נוכל לנסוע בזמן?

האקדמיה למסע בזמן
זוג מתמטיקאים פרסם מחקר לפיו אפשר לבנות מכונת זמן ולנסוע בין העבר לעתיד, אך הביצוע עדיין לא בר השגה
צילום:
הפופולריים