הטבח בלאס וגאס | מתוך חדשות הערב 9.10.17

הטבח בלאס וגאס | מתוך חדשות הערב 9.10.17
השוטרים שֶהִגִיעו לחדר בקומה השלושים וּשתיים של מֶלון "מָנדֶלֶיי בֵּיי" בלאס וגאס מתארים מה עבר עליהם בדקות הדרמטיות עד שמצאו את הרוצח.
צילום:
הפופולריים