האם כדור הארץ השתגע?

האם כדור הארץ השתגע?
הוריקנים עוצמתיים בארה"ב, גשמי מונסון באסיה, וגלי חום באירופה: האם מזג האוויר הקיצוני מעיד שכדור הארץ יצא משליטה?
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים