תקוותם האחרונה של תושבי ארביל נולדה דווקא בישראל

תקוותם האחרונה של תושבי ארביל נולדה דווקא בישראל
רחל ניהלה אורח חיים חרדי, ואז בגיל 19 חלה תפנית – היא חזרה בשאלה ונסעה לגור בעיראק. שם היא הפכה לתקוותם האחרונה של אלה הזקוקים לטיפול רפואי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים