יהודי ארה"ב כבר לא מרגישים בטוחים יותר מיהודי אירופה

כמו באירופה: יהודי ארה"ב לא מרגישים בטוחים
גם אצל היהודים האמריקנים נוכח זיכרון זוועות השואה כצאצאים לניצולים שברחו מהמלחמה או בתומה. מבחינתם החזקת נשק היא הדרך להבטיח "לעולם לא עוד"
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
 יהודי ארה"ב כבר לא מרגישים בטוחים יותר מיהוד
צילום: יהודי ארה"ב כבר לא מרגישים בטוחים יותר מיהוד
הפופולריים