"עומק השנאה מזעזע אותי": התגברות האנטישמיות בניו יורק

"עומק השנאה מזעזע": מגמת האנטישמיות בניו יורק
אירוע הדקירה בבית הכנסת במונסי שבניו יורק היה השיא בשורה של אירועים אנטישמיים שהתרחשו לאחרונה. אך למעשה, חברי הקהילה החסידית באזור סובלים כבר שנים מתקפות והטרדות, שכעת מתפרצות ביתר שאת. מה מוביל להתגברות התופעה? מדוע מרבית התוקפים הם אפרו-אמריקנים? ומה הרשויות עושות בנידון?
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מוסף גלובלי אנטישמיות
צילום: מוסף גלובלי אנטישמיות
הפופולריים