בית הזוועות: תיעוד מאחוזת עבריין המין ג'פרי אפשטין

בית הזוועות: תיעוד מאחוזתו של ג'פרי אפשטין
אמש קיבלו קורבנותיו של עבריין המין ג'פרי אפשטין הזדמנות אחרונה לומר את דברן בבית המשפט, לפני שהתיק הפלילי נגדו ייסגר בשל התאבדותו. היום נחשף תיעוד משנת 2005, בו רואים תמונות מטרידות מאחוזתו בפלורידה, שבה התרחשו רבות מהעבירות המיניות שביצע
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
תיעוד מאחוזת עבריין המין ג'פרי אפשטין
צילום: תיעוד מאחוזת עבריין המין ג'פרי אפשטין
הפופולריים