לראשונה: אדם מת מסיגריה אלקטרונית

לראשונה: אדם מת מסיגריה אלקטרונית
שירותי הבריאות האמריקניים חוקרים כמאתיים מקרים נוספים - ומזהירים נגד השימוש של ילדים ובני נוער בסיגריה האלקטרונית
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
לראשונה: אדם מת מסיגריה אלקטרוניתלראשונה: אדם מת מסיגריה אלקטרונית
צילום: לראשונה: אדם מת מסיגריה אלקטרונית
הפופולריים