"העידן הבא של הקידמה": הערים החכמות הולכות ונפוצות

"העידן הבא של הקידמה": הערים החכמות כבר כאן
עיר שבה מערכת אוטומטית תזהיר מפני אזורים מסוכנים, פחי אשפה יתרוקנו אוטומטית ומערכת תתריע על עישון במקום אסור – הרעיון שכבר מיושם בערים רבות בעולם והפיכתן לחכמות יותר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
ערים חכמות
צילום:
הפופולריים