הפתרון היצירתי להשארת המהגרים – שלושה חודשי תפילה רצופים

הפתרון להשארת המהגרים – 3 חודשי תפילה רצופים
בהולנד הסתיימה בהצלחה תפילה שנמשכה שלושה חודשים ברציפות – פתרון יצירתי שגרם לממשלה לחרוג מתקנות ההגירה ולמנוע את גירושה של משפחה ארמנית שהגישה בקשה למקלט
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
משפחה בהולנד
צילום:
הפופולריים