"אני שונאת לקבל קצבאות": מגפת העוני החדש במדינות המערב

"שונאת לקבל קצבאות": מגפת העוני במדינות המערב
העוני הוא כבר ממש לא נחלתן רק של מדינות באפריקה ואסיה, אלא גם של מדינות במערב – ומיגור התופעה נראה רחוק מתמיד
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אני שונאת לקבל קצבאות": מגפת העוני החדש במדינות המערב
צילום: אני שונאת לקבל קצבאות": מגפת העוני החדש במדינות המערב
הפופולריים