"שום דבר לא ישנה את דעתי": בעולם נלחמים במתנגדי חיסון החצבת

"לא ישנו את דעתי": נלחמים במתנגדי חיסון החצבת
ראש עיריית ניו יורק הכריז השבוע על מצב חירום, באיטליה מקיימים מאבק פוליטי על שאלת החיסונים וביפן מתקיים קרב ציבורי בעקבות התפרצות חמורה של חצבת
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"שום דבר לא ישנה את דעתי": בעולם נלחמים במתנגדי חיסון החצבת
צילום:
הפופולריים