"עשו את עבודתם באומץ": העדות המרגשת של ג'ון סטיוארט

"עשו את עבודתם באומץ": העדות של ג'ון סטיוארט
הקומיקאי הצטרף למאבק אנשי ההצלה שהיו בפיגוע במגדלי התאומים ב-2001 שמבקשים סיוע במימון הטיפולים הרפואיים שלהם, בעקבות החשיפה לחומרים בבניינים שקרסו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"הם עשו את עבודתם באומץ": העדות המרגשת של ג'ון סטיוארט
צילום: "הם עשו את עבודתם באומץ": העדות המרגשת של ג'ון סטיוארט
הפופולריים