סוכנות מודי'ס הכניסה את דירוג האשראי של ישראל לרשימת מעקב שלילית

מודי'ס בוחנת האם להוריד את דירוג האשראי הישראלי
החברה מתכוונת לעקוב אחר ההתפתחויות בעקבות המלחמה ולבחון את האופן שבו הממשלה והמשק מתמודדים עם המשבר, ועלולה להוריד את דירוג האשראי במקרה של הרעה משמעותית
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
חברת דירוג האשראי מודי'ס, מודיס
צילום: גטי אימג'ס

חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס הודיעה היום (ה') על הצבת דירוג האשראי של מדינת ישראל, העומד על רמה של A1, תחת מעקב הורדת דירוג.

לדברי מודי'ס, החלטה זו התקבלה בשל פרוץ העימות האלים והבלתי צפוי בין ישראל לחמאס. בכוונת החברה לעקוב בחודשים הקרובים אחר ההתפתחויות באזור, ובמקרה של הרעה משמעותית במצב הביטחוני, היא עלולה לבצע פעולת דירוג שלילית. החברה מציינת כי תהליך הבחינה עלול להיות ארוך משלושה חודשים, כפי שמקובל במקרים דומים.

החברה מציינת כי בעוד שפרופיל האשראי של ישראל הוכיח בעבר את עמידותו בפני התקפות טרור ועימותים צבאיים, חומרת העימות הצבאי הנוכחי מעלה את החשיפה, הגבוהה יחסית של ישראל, לסיכונים גיאופוליטיים. בשל כך, החברה תתמקד במשכו ובהיקפו של העימות הצבאי, ותבחן את השפעתו על מוסדות המדינה, ואפקטיביות המדיניות בפרט, הקופה הציבורית והמשק בכללותו.

החברה מציינת שמדינת ישראל חווה מזה מספר שנים מתחים פוליטיים פנימיים אשר מציבים אתגר בפני יישום מדיניות אפקטיבית. החברה מוסיפה כי כינונה של ממשלת האחדות צפויה, ככל הנראה, לתרום ללכידות הפנימית ולהסכמות במהלך תקופת העימות. בהקשר זה, החברה מציינת כי בכוונתה לבחון את יכולתה של הממשלה ליישם צעדי מדיניות שיצמצמו את ההשפעה הכלכלית והפיסקלית של העימות על המשק, ואת יכולתה לתכנן ולקדם את ההתאוששות העתידית מהמשבר.

החברה מציינת שלעובדה שכ-8% מכוח העבודה מגויס למילואים לא אמורה להיות השלכה על דירוג אשראי. כמו כן, היא מציינת כי הכלכלה התאוששה בעבר באופן מהיר מאירועי אלימות לאור כלכלה דינאמית ובעלת סקטור היי-טק מגוון המהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של המשק, ואולם מציינת שהעימות הנוכחי חמור מאלו שהיו בעשורים האחרונים ועל כן קיים סיכון להסטת משאבים וירידה בהשקעות ובאמון אשר יערערו את התחזית הכלכלית של ישראל.

הפופולריים