הרבנות "לא מצאה פגם מקצועי" אצל המוהל אסולין

"הרב אסולין לא כשל מקצועית"
הוועדה לפיקוח על מוהלים ערכה לאסולין שימוע בעקבות תחקיר "כאן". עונשו של הרב אסולין הוא שלוש שנים שבהן לא יוכל ללמד מוהלים, והשעיה על תנאי של סמכותו כמוהל מוסמך לשלוש שנים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:

הרב אליהו אסולין לא יוכל ללמד מוהלים במשך שלוש שנים, והסמכתו כמוהל מוסמך תושעה למשך שלוש שנים על תנאי - כך החליטה הוועדה לפיקוח על מוהלים בשימוע שנערך לאסולין בעקבות תחקיר "כאן". בא כוחו של אסולין, עו"ד דוד הלפר, טען כי הוועדה פועלת בחוסר סמכות, ומשכך היא מנועה מלשלול הסמכה של מוהל. 

חברי הוועדה צפו בתחקיר כאן בו תועד הרב אסולין כשהוא מתבטא בגנות בני העדה האתיופית, וכן נגד עובדים זרים מאריתריאה ומהפיליפינים: "הם בשר תותחים. גם אם תחתוך עקום, לא יגידו לך כלום כי הם לא מבינים כלום". הוועדה קיבלה את טענת הרב אסולין כי האם הפיליפינית אישרה לו להביא מוהל מתלמד, לאחר שהציג סרטון שבו צולמה האם - הדוברת עברית בקושי - כשהיא אומרת שהכל נעשה על דעתה. עם זאת, הוועדה לא נתנה דעתה לכך לעדויות המצולמות לפיהן הרב אסולין כלל לא הכיר את האם הפיליפינית, והפגישה עמה נעשתה בתיווך המאכער. בנוסף, בתחקיר תועד המאכער כשהוא מזהיר את המוהל אסולין ואת התחקירן שלא יגלו שהמתלמד הוא זה שיבצע את הברית.

עוד טען בא כוחו של אסולין כי ביצוע פעולת החיתוך בברית המילה על ידי מתלמד לאחר הנחת המגן על ידי המוהל היא פעולה שכמעט אינה כרוכה בסיכון. בנוסף, לדבריו, מלבד המקרה הנדון המהווה חריג, הרב אסולין באופן אישי לא מל נוכרים.

לשאלת חברי הוועדה על כך שבסרטון נראה כי הוא לוחץ את התלמיד כדי שיבצע את הברית, וכי אין זו צורת הוראה ראויה, ענה הרב אסולין שהתלמידים מקבלים לפני ביצוע הברית פיק ברכיים, ולכן לוחץ אותם כדי להעניק להם בטחון עצמי.

הוועדה מצאה כי בהתנהלותו של אסולין נפלו "פגמים המתייחסים להתנהגות ולהוראה" ובהם "התבטאויות חמורות, פוגעניות, ובלתי ראויות לחלוטין כלפי אוכלוסיות שלמות של יהודים ושל אינם-יהודים". כמו כן קבעו חברי הוועדה כי אסולין "איפשר לתלמיד לבצע מילה ללא ניסיון קודם, ואף האיץ בו לעשות כן למרות הסתייגותו" וכן "האיץ בתלמיד לחפש בריתות בין האוכלוסיות המוחלשות מתוך הנחה שהם אינם מבינים את ההבדל בין מוהל מוסמך לתלמיד, וכי לא תהיה בעיה שהתלמיד יעשה 'טעויות'".

מצד שני, הוועדה קיבלה את גרסת המוהל שהמילה נעשתה בהסכמת האם שמתלמד יבצע אותה וכמו כן התרשמה "שהמוהל הביע חרטה אמתית וכנה על ההתבטאויות החמורות". וכן כי אין "עדות שיש פגם הלכתי או מעשי בבריתות מילה שבוצעו על ידי הרב אסולין".

מיד לאחר פרסום התחקיר, השעה את עצמו אסולין מתפקידו כמלמד מוהלים, ואמר: "על אף שלא נפל כל פגם בעבודתי, נפל גם נפל פגם מוסרי בסגנון דבריי ועל כך אני מתנצל ומרכין ראש. אכן מעדתי מילולית, אבל עבודתי המקצועית עצמה נעשתה ללא כל דופי". לצד אסולין נחשפו בתחקיר שלושה מוהלים נוספים, ו"מאעכר" אחד שתפקידו לתווך בין משפחות עובדים זרים למוהלים ותיקים שמביאים עמם את המוהלים המתלמדים ללא ידיעת ההורים.

הפופולריים