אם המחבל נעצרה בעקבות הראיון

אם המחבל נעצרה בעקבות הראיון
המשטרה: הראיון שהעניקה האם ל"כאן" חיזק את החשד שידעה על כוונות בנה
צילום:
הפופולריים