חומר מסוכן ליד גני ילדים

חומר מסוכן ליד גני ילדים
מי מפזר אסבסט ברחבי נתניה? תושבים גילו מצבורים של החומר המסוכן סמוך לגני ילדים
צילום:
הפופולריים