התקפה בלב ירושלים

התקפה בלב ירושלים
צעיר ערבי מספר שהותקף בידי פעילי להב"ה. עדת ראייה: התנפלו עליו, מכות רצח
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים