"באתי לקחת כדורים והוא שאל מה מידת החזייה"

"באתי לקחת כדורים והוא שאל מה מידת החזייה"
למרות שהוגשו נגדו לפני כחודש תלונות בגין הטרדה מינית, רופא העור ממשיך לעבוד
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים