המציאות של בזק תחת שאול אלוביץ'

המציאות של בזק תחת שאול אלוביץ'
בעל שליטה דומיננטי שמקדם את אנשיו גם אם זה נגד האינטרסים של החברה. עדויות מבפנים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מתוך הכתבה
צילום: מתוך הכתבה
הפופולריים