למרות תלונה על אלימות - הבעל ישוב הביתה

למרות תלונה על אלימות - הבעל ישוב הביתה
שרותי הרווחה ניסו להניא את האישה מלהתלונן והמשטרה איבדה שוב ושוב את ההקלטות
צילום:הפופולריים