השיטה של גרי חכים

השיטה של גרי חכים
כך הצליח פעיל מרכז הליכוד, העצור במסגרת תיק הצוללות, לקדם עניינים, תוך ניצול קרבתו לשטייניץ ונתניהו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים